ÇILDIR GÖLÜ EFSANASI

Çıldır Gölü Efsanesi
Çıldır Gölünün bulunduğu alanda Senger Beyliğine bağlı Akçakale şehri olduğu rivayet
edilir.
Akçakale Beyinin, oğlu bir gün arkadaşlar ile ava çıkar.Adı geçen bölge siğ bir orman
orman olduğu zaten ehli kamil büyüklerimiz,anlatırlardı.Beyin oğlu ve arkadaşları ormanda av giderler.
avlarını sürerken, beyin oğlu,arkadaşlarını kayıp eder ormanın içinde,arkadaşlarıdan farklı yöne gider
beyin oğlunu arar, bulamazlar.Kör pişman Akçakaleye dönerler,tabidir ki, bey bunları sorgular ama
nafile.Beyin oğlu bir alageyiğin peşine takılarak bilmediği bir bölgeye gider.Akçakale yas tutulur hiç
kimsenin yüzü gülmez oldu.Ateş düştüğü yeri yakar deyim " beyin bir de kızı varmış. Kız, kardeşinin
ev de kalan atını, kardeş diye besler,tımarlar,yalını,kuyruğunu örer.yemler kısacasi gözü gibi bakar.
Gününü Kardeş yadıgarı atla uğraşmakla geçer.
Beyin oğlu ise; bilmediği yalçın kayaların,sık ormanların olduğu bir yerde yorgun,argın şiril,şırıl
bir akar suyun kıyısında uyuya kalır.O saatte hizmetciler ile yürüyüşe çıkan Şeytan Kalesinin Beyinin
kızı yakışıklı yağız,bir delikanlı uyuduğunu görür ve görür görmez aşık olur.Hemen geziyi yarı keser
geri kale'ye döner.Hemen babasına haber verir.Babası kalenin askerleriniden bir guru asker gönderir
bu aslan gibi deli kanlıyı .derdes; beyin huzuruna getirirler.Uzun sorgulamadan sonra,Zindana atılır
Ama;Beyin kızı aşık olduğu delikanlının zından da kalmasını istemiyordu.Babasına derki,bu delikanlıyı
ben cezalandırayım ,baba kabul eder.Delikanlıyı kız at bakıcılığına verir.Bu sebepten sıkça görüşürler
Kız, sevgisini anlatmasına rağmen delikanlı karşılık vermez.
Delikanlının,aklı evinde,şehrinde kalmiştı..Kurtulmak için yol arıyordu.Düşünüp.taşınıyordu.
Bir gün yıldırımtepe atları gezdirmeye çıkmış,sağa,sol baken. Akçakaleden görünen Kısır Dağının
karları görür ve yön tayını yapar.Yıldırımtepenin başında bağdaş kurup evine ulaşmanın planını yapar.
Plan; Ahırdakı atların en iyisini hazırlayıp,kaleyi koruyan askerler uyudukları zamanda,tayın ettığı yöne
doğru gideceğini aklına koydu ve o gece düşündüğünü yaptı.Sessizce Kaleden çıkr ve Yola koyulur.
Yıllar geçmişti.Bir ilkindi vaktı Akçakale Şehrine geldir.Müjdeler verdiler Beye,sokaklarda ses yankılan
ıyordu.O zaman beyin kızı kardeşinin yadigarı,atı kırk musluklu çeşmede suluyormuş.Bu haberi duyan kız
atı bırakmış,muslukların hepisi açık kalmış.Ahali de Beyin evinda toplanmış kurbanlar kesilmiş,Aşıklar
çalmış,söylemiş,geçenin yarısına gitmiş sevinç ve eğlence.Çeşmenin olduğuyer de çukur olduğundan
su kapamiş her tarafı,muslukları kapatmak mümkün olmamış. İşte Çıldır Gölü'nun Efsanası
Tahsin Aydemir
www.cildirlikarapapak

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !